Karoga svētki Madlienas vidusskolā
03.06.2019.

„Karoga svētki ir svētki mums pašiem – atskaites punkts, kurā paskatīties pašiem uz sevi, gan godinot vietu, kurā dzīvojam, mācāmies, strādājam vai vienkārši cienām citus cilvēkus, gūstam zināšanas, jaunus spēkus, rodam mieru un harmoniju.” Tādiem vārdiem visu skolas kolektīvu 31. maijā uzrunāja 12. klases skolēni, svinīgi ienesot skolas karogu un nododot to 11. klasei. Ar skaistām dziesmām, priecīgu noskaņojumu un lieliskiem vēlējumiem Karoga svētkus kuplināja mūsu skolas vokāli instrumentālais ansamblis „Tikai runājiet” skolotājas Ivetas Mežajevas un apskaņotāja Mareka Liepas vadībā.

Skolēnus, pedagogus un visus klātesošos uzrunāja Madlienas vidusskolas direktors Edgars Viņķis, un, kā katru gadu, svinīgi tika sveikti 2018./2019. mācību gada paši sekmīgākie un veiksmīgākie skolēni. Zelta liecību saņēma sākumskolas skolēni – 2. klasē – Patrīcija Anna Rone, 3. klasē – Denīze Nora Dzene, 4. klasē – Terēza Elza Rone, 5. klasē – Tija Kačanova. Ogres novada pašvaldības naudas balvas 6.–7. klašu grupā saņēma 6.klases skolniece Paula Trence un 7. klases skolniece Undīne Dzene, 8.–9. klašu grupā 9. klases skolniece Mariko Vītoliņa.

Skolas padomes priekšsēdētāja Kristīne Kristjansone pasniedza Skolas padomes Gada balvu 12. klases skolniecei Māra Kļaviņai par sekmēs augstāko vidējo vērtējumu, savukārt Madlienas Uzņēmēju Gada balvu saņēma 12. klases skolniece Sonora Sproģe par augstāko sekmju kāpinājumu.

Kā katru gadu, aicinājām priekšplānā un suminājām visus tos skolēnus, kuriem sekmes bijušas tikai labas, teicamas un izcilas – vislabākie šajā mācību gadā bijuši: 5. klasē – Raivis Andriksons; Tija Kačanova; Harijs Jānis Pluģis; Sofija Rudņika; Marta Gulbe; Elīza Tirzmaliete. 6. klasē – Marta Ramona Graudiņa; Evelīna Irbīte; Justīne Mūrniece; Paula Trence. 7. klasē – Undīne Dzene; Alise Pētersone; Ieva Rābe. 8. klasē – Dāvis Saimons Jākobsons; Agija Masiule; Alise Trence. 9. klasē – Edgars Mežajevs; Krista Streile; Mariko Vītoliņa. 10. klasē – Elīza Rasma Bičevska; Ivanda Gurinoviča; Linda Smilškalne. 11. klasē – Annija Augšpule; Laura Krupskaja. 12.klasē – Henrijs Augšpuls; Raimonds Batura; Elvis Grāps; Māra Kļaviņa; Rainers Kriškāns; Sonora Sproģe.

Jauku pārsteigumu svinīgi paziņoja skolotāja Ligita Ridūze, ka, pateicoties sešu aktīvu un atsaucīgu skolēnu dalībai jauniešu izaugsmei piedāvātā programmā, Madlienas vidusskola iekļauta Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu sarakstā. Sertifikātu saņēma 10. klases skolniece Linda Smilškalne, 11. klases skolēni – Tince Mūrniece, Ance Ikauniece, Annija Augšpula, Laura Krupskaja un Verners Cilevičs.

Tāpat par aktīvu un enerģisku piedalīšanos ārpusklases darbā skolā daudzu gadu garumā mīļu paldies teicām topošajiem absolventiem, 12. klases skolēniem – Mārai Kļaviņai, Ketijai Povhai un Raimondam Baturam.

Saldas balvas un mūsu paldies tika pasniegts skolas interešu izglītības pulciņiem un kolektīvu vadītājiem! 1.–4. klašu korim, solistu un vokālo grupu pulciņam, vokāli instrumentālajai grupai „Tikai runājiet” un visu muzikālo kolektīvu vadītājai Ivetai Mežajevai; deju kolektīvam „ Lienīte” – 1.–2., 3.–5., 6.–8. klašu grupai un vadītājai Danai Balodei, kā arī koncertmeistarei Sarmītei Paeglei; instrumentālās mūzikas pulciņam un skolotājam Andim Bičevskim; mājturības pulciņam „Adatiņa” un skolotājai Ilzei Smilškalnei; floristikas pulciņam un skolotājai Ivetai Miķelsonei; radioelektronikas pulciņam un vadītājam Andrim Miķelsonam; skolēnu patriotiskās audzināšanas pulciņam un vadītājam Gunvaldim Kalvam; paldies 1.–3. klases sporta pulciņam „Mazie – ņiprie”; 5.–6., 7.–9. klases vispārējās fiziskās sagatavotības pulciņiem; 4.–8., 9.–12. klases volejbola pulciņiem un skolotājai Ritai Pučekaitei; paldies teicām vidusskolas vieglatlētikas un basketbola pulciņam un skolotājam Jevgēņijam Liepam. Pasākumu vadīja 11. klases skolniece Tince Mūrniece, un 2018./2019. mācību gada pēdējo skolas dienu noslēdzām ar vārdiem: „Lai jaukas mums visiem vasaras brīvdienas, un tiksimies atkal Zinību dienā – 1. septembrī!”

Atvadas no sākumskolas
30.05.2019.

Jauniem iespaidiem, zināšanām un emocijām bagāta 4. klases skolēniem bija 27. maija diena, ar kuru viņi noslēdza savu pirmo izglītības posmu Madlienas vidusskolā.

No rīta skolēni devās ekskursijā uz Skrīveriem un Lielvārdi. Skrīveros bērni ieguva jaunas zināšanas par konfekšu ražošanu, paši piedaloties to tapšanas procesā. Ar lielu aizrautību tika apgūta konfekšu tīšanas prasme, secinot, ka darbs nav tik viegls, kā sākumā licies. Tālāk ceļš veda uz Skrīveru Dendroloģisko parku, kur tika iepazītas neskaitāmas pasaules koku sugas. Lielvārdē tika apmeklēta Zelmas maiznīca, kur praktiskā nodarbībā bērni iepazinās ar maizes tapšanas ceļu. Pašu ceptie kliņģeri garšoja vēl labāk par gardajām konfektēm! Nodarbības nodrošināja projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

Pēcpusdienā kopā ar vecākiem ceturtklasnieki pulcējās zālē, kur viņus sagaidīja dažādas aktivitātes. Tika pārbaudīta atjautība, atraktivitāte, dažādas skolas gudrības un komandas spēks, kam sekoja kopīga cienasta baudīšana.

Svētku noslēgumā bija ilgi gaidītais nakts pasākums ar nakšņošanu skolā.

Vēlot veiksmi turpmākajā ceļā, 4. klases skolotāja Signe Kušnire

Pēdējais zvans 9. un 12. klasei
24.05.2019.

17. maijā 9. un 12. klase sagaidīja savu Pēdējo zvanu Madlienas vidusskolā. Pasākumu atklāja paši skolēni, veltot atvadu vārdus mīļajai skolai, bet pēc tam ieskandināja aktu zāli ar dziesmu „Sauc palīgā”. Pasākuma gaitā tika parādīti pašu gatavotie video par ikdienas dzīvi un piedzīvojumiem skolā un ārpus tās. Tad tika dots vārds direktoram Edgaram Viņķim, kurš skolēnus motivēja ticēt saviem sapņiem un būt mērķtiecīgiem. Absolventu klases katram skolas darbiniekam bija sarūpējušas skaistus ziedus un pateicības vārdus. Skolēnus apciemoja arī PII „Taurenītis” vecākie bērni, kuri bija sagatavojuši dziesmas un dejas, kas sildīja sirdis. Arī 8. un 11. klase veltīja jaukus apsveikumus, lai iedrošinātu saspringtajam eksāmenu laikam, kā arī bija īpaši pacentušies, izrotājot absolventu klašu telpas. Tas radīja svētku sajūtu ikvienam skolēnam.

Māra Kļaviņa, 12. klase

Jūs savā sirdī mīlestību nesat
14.05.2019.

„Būt par vecāku ir viena no skaistākajām dāvanām, ko cilvēks var piedzīvot. Atbildība, rūpes, pašuzupurēšanās, pašaizliedzība, pazemība, piedošana, pacietība un neizmērojama mīlestība ir izvēles, kas tiek vainagotas ar prieka asarām. Šķiet, ka vecāku lomas dāvanā Dievs ir ielicis neizsakāmi daudz vērtību un svētību, kuras ne tikai veido mazo bērniņu, bet primāri maina un veido pašus vecākus.” (M. Lamberte)

Tā gaiši un mīļi suminot skolēnu vecākus, Madlienas vidusskolā piektdien, 10. maija pēcpusdienā, notika Mātes dienas un Ģimenes dienas kopīgais pasākums „Jūs savā sirdī mīlestību nesat”. Paldies teicām ne tikai savām māmiņām, bet visai ģimenei, jo apzināmies, ka tā ir skaistākā dāvana, kura dota mums ikvienam, kurā varam rast brīnumainus mirkļus. Tā ir mīlestība, sapratne un palīdzēšana, tā ir izvēle un iespēja būt kopā gan gaišos mirkļos, gan arī tumšās dienās.

Sakām mīļu paldies skolotājām (Silvijai Tutānei, Mārai Atslēdziņai) un skolēniem (Mārai Kļaviņai, Edgaram Mežajevam) par pasākuma tapšanu un īstenošanu, koncerta vadītājiem – Jogitai Lazdiņai un Raimondam Baturam par runas izteiksmi un noskaņu, savukārt koncerta skanējumu un jaukumu, kā jau katru gadu, nodrošināja skolas mākslinieciskie interešu izglītības kolektīvi – sākumskolas koris, vidusskolas meiteņu ansamblis, divi sākumskolas ansambļi un 5. klases ansamblis skolotājas Ivetas Mežajevas vadībā, deju kolektīvs „Lienīte” trīs grupu sastāvā un 8. klases dejotāji skolotājas Danas Balodes vadībā, kā arī instrumentālās mūzikas pulciņš skolotāja Anda Bičevska vadībā. Lai mums visiem ir vairāk gaišuma, mīļuma un siltuma visapkārt, lai bērni un vecāki ir pacietīgi, iecietīgi un priecē cits citu ik dienu, lai valda mīlestība un labestība ikvienā ģimenē!

Sveiciens Māmiņu un ģimeņu dienā
11.05.2019.

Madlienas vidusskolas 1.-12. klases sagatavotais video sveiciens Māmiņu un ģimeņu dienā.

Lai tie Jūs iedvesmo, rada prieku un gandarījumu! Priecīgus svētkus!

Baltā galdauta svētki 2019
08.05.2019.

Baltā galdauta svētki Madlienas vidusskolā notika piektdien, 3. maijā. Pasākuma mērķis jau otro gadu ir kopības un latviskās identitātes sajūtas radīšana skolā, svinot valstiskas nozīmes svētkus un veicot labus darbus. Kā allaž, svētku ieskaņā vienojāmies valsts himnas „Dievs, svētī Latviju” dziedājumā. Muzikālo pavadījumu himnas skanējumam jau vairākus gadus nodrošina instrumentālās mūzikas pulciņa dalībnieki skolotāja Anda Bičevska vadībā. Pasākuma dalībnieki ar interesi ieklausījās arī skolas direktora uzrunā, kura apliecināja, kāpēc šodien esam pulcējušies kopā: „Lai tāpat kā visā Latvijā svinētu mūsu valsts otro dzimšanas dienu – 4. maiju, to dienu, kura pēc neatkarības atgūšanas 1990. gadā ļāva atkal sajust mūsu tautas nacionālo brīvību, spēcīgu pašapziņu un vienotību.”

Svētku svinīgās daļas turpinājumā piedāvājām latviskās dzīves ziņas stiprināšanu – pie mums ciemojās dziedošā un atraktīvā Kokneses folkloras kopa „Urgas” (vadītāja Ingūna Žogota), kas ar dziesmām, ar rotaļām un ar latviskām atziņām kuplināja mūsu pasākumu. Paldies viņiem! Svētkus turpinājām ar Madlienas vidusskolas kolektīva kopīga fotouzņēmuma – MVS – tapšanu skolas pagalmā, kas būs kā skaista un paliekoša vērtība no šiem latviskuma svētkiem. Neierastāk kā ikdienā šajā dienā bija klātas skolai pusdienas – kā jau paši svētki to paredz – pie baltiem galdautiem! Lielisks bija katras klases kopīgs PALDIES pavārītēm!

Praktiskajā nodarbē un labo darbu veikšanas uzdevumā skolas parkā tika uzstādīti 12 putnu būri – katrai klasei savs. Viss notika klases audzinātāju, skolas tehnisko darbinieku un vecāku vadībā. Par to liecini skaistie klašu fotouzņēmumi pirms un pēc būrīšu uzstādīšanas. Paldies visiem par piedalīšanos Baltā galdauta svētkos!

Skolēnu un viņu vecāku pieņemšana pie skolas direktora
24.04.2019.

„Lieldienas ir pavasara atnākšanas laiks. Brīdis, kad mostas daba un cilvēkos vairojas ticība. Skolēniem un viņu vecākiem tas ir laiks, kad mācību gada noslēgums jau pavisam tuvu un aizvien vairāk mūs piepilda saules gaismas dāvātais spēks un labi padarīta darba sajūta.” Šie ir vārdi no Madlienas vidusskolas direktora Edgara Viņķa pateicības to divdesmit 5.–12. klašu skolēnu vecākiem, kuru bērni šī mācību gada laikā guvuši izcilus sasniegumus mācību darbā.

Madlienas vidusskolā ir tradīcija – reizi gadā, šoreiz mirkli pirms Lieldienām, skolas direktors aicina uz pieņemšanu divdesmit to skolēnu vecākus un skolēnus, kuri ieguvuši pašus augstākos vidējās balles vērtējumus, šogad no 8,07 – 9,00. Gandarījums par to, ka tas ir viens no veidiem, kā jauniešus mudināt apzināties izglītības vērtību šobrīd un nākotnē. Pasākumā skolas direktors akcentēja, ka skolēna augstu sasniegumu gūšana ir katras ģimenes viena no prioritātēm un skolēnu vecāki ir patiess atbalsts saviem bērniem ikdienā. Pavasarīgus un sirsnīgus sveicienus un pateicības vārdus skolēnu vecākiem teica skolotājas Zinta Saulīte un Mārīte Karņicka. Veltījumu dzejā pauda 11. klases skolnieces Jogita Lazdiņa un Tince Mūrniece, savukārt muzikāli svecieni izskanēja no Emīla Manguļa un viņa kolēģiem.

Paldies par izciliem mācību sasniegumiem un kopā būšanu pasākumā Mārai Kļaviņai, Tijai Kačanovai, Paulai Trencei, Lindai Smilškalnei, Undīnei Dzenei, Alisei Trencei, Henrijam Augšpulam, Ivandai Gurinovičai, Martai Ramonai Graudiņai, Sonorai Sproģei, Laurai Krupskajai, Raimondam Baturam, Elīzai Tirzmalietei, Evelīnai Irbītei, Justīnei Mūrniecei, Mariko Vītoliņai, Ilutai Rubenei, Alisei Pētersonei, Harijam Jānim Pluģim, Raivim Andriksonam un skolēnu vecākiem.

Informāciju sagatavoja Madlienas vidusskolas direktors Edgars Viņķis

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)