Cik tas ir labi – atkal satikties!
06.09.2021.


Zinību dienu mēs  gaidām kā senu draugu, ar kuru vienmēr prieks tikties. Arī šogad gan skolēni, gan skolotāji ar rudens ziediem rokās, patīkamu satraukumu sirdīs devās augšup Madlienas vidusskolas kalnā, lai, kā ierasts, rudens saules ieskauti, brīvdabas estrādē „Ozolzīle” ar svinīgu brīdi uzsāktu jauno mācību gadu.

Pasākuma ieskaņā visus uzrunāja skolotāja Zinta Saulīte. Ar aplausiem un sirsnīgiem sveicieniem tika sagaidīti nākamie absolventi, 12. klases skolēni,  un 21 pirmās klases skolēns, kuriem šī bija ļoti īpaša diena.

Veiksmīgu jauno mācību gadu savā uzrunā vēlēja skolas direktors Edgars Viņķis, īpaši uzrunājot pirmo, devīto un divpadsmito klasi, jo šis viņiem būs nozīmīgs mācību gads. Tas nesīs daudz izaicinājumu, pārbaudījumu un izvēles. Svarīgi ir nepadoties un neapjukt! Vecāku vārdā pedagogiem pateicās un skolēnus intensīvam klātienes mācību darbam mudināja skolas padomes priekšsēdētāja Kristīne Kristjansone.

Kā pārsteiguma sveiciens pirmajā skolas dienā bija Kristīnes Šomases priekšnesumi, kas iekustināja jauniešus un lika visiem pasmaidīt. Svinīgā brīža izskaņā 2. klases skolēni Māra un Kārlis ar zvanu skaņām  visus aicināja uz pirmo klases stundu.

Šī bija ļoti īpaša diena gan skolēniem, gan pedagogiem, jo pēc ilga pārtraukuma visi atkal varēja saņemt saules svētību jaunajam mācību gadam klātienē.

To mēs zinām visi,
Ka, tikai ejot skolas kalnā paši,
ēs augam garā braši.
Lai veiksmīgs jaunais mācību gads!

Justīne Linde

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)