Digitālās Meža dienas
25.05.2021.


3. klases skolēni jau otro gadu iesaistās AS “Latvijas valsts meži ” vides izglītības programmā “Izzini mežu”.
Tā kā mācību norise klātienē joprojām ir ierobežota, šogad piedalījāmies Digitālajās Meža dienās, kurās attālinātā un interaktīvā veidā bija iespēja apgūt meža gudrības un uzzināt par drošām iespējām doties dabā.

Pasākuma tēma : meža atjaunošana – kokaugu selekcija, sēklu ieguve, sēklu bankas veidošana un sēšana, stādīšana.

Pasākumā kā gids piedalījās Cūkmens – galvenais cīnītājs par tīriem valsts mežiem.

Skolēnu atsauksmes:

 • Es uzzināju, ka vienā egļu čiekurā ir vidēji no 200 līdz 250 sēklas
 • Man patika, ka Cūkmens interesanti vadīja
 • Patika stāstījums par kokiem, koku skaistuma konkursu
 • Uzzināju, ka čiekuri siltā laikā prot smaidīt
 • Ieguvu jaunas zināšanas par mežu un kokiem
 • Redzēju ļoti mazu čiekuru un lielu čiekuru
 • Uzzināju, ka Kalsnavā siltumnīcā audzē bērzus
 • Patika pasākums, jo redzēju interesantus kokus, sēklas
 • Vairāk arī uzzināju par meža stādīšanu
 • Noskaidroju, ka meža platība Latvijā pēdējos gados ir pieaugusi
 • Tagad zinu vairāk iemeslus, kāpēc nedrīkst piesārņot dabu

3. klases audzinātāja Marina Dišereite

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)