Kārtība, kādā Madlienas vidusskolā veicami norēķini par ēdināšanu