Dokumentu iesniegšana mācībām 10-tajā klasē!

Saskaņā ar elektroniskās reģistrēšanās rezultātiem mācībām 10-tajā klasē, laikā no 1.-15. jūlijam (plkst. 9:00-14:00) skolas lietvedībā iesniedzami sekojoši dokumenti:

  1. Izglītojamā vecāka (aizbildņa) iesniegums (rakstāms uz izglītības iestādes sagatavotās veidlapas),
  2. Izglītojamā  apliecība par pamatizglītības iegūšanu un sekmju izraksts,
  3. Izglītojamā personas apliecinošs dokuments (uzrādāms),
  4. Izglītojamā medicīnas karte (forma Nr.026/u).

Tālruņa nr. sīkākai informācijai- 65039158, 65039106