Drošības diena 2. klasē
07.10.2020.


Lai augtu vesels un laimīgs, viens no priekšnoteikumiem ir zināt un ievērot dažādus drošības noteikumus. 7. oktobris 2. klasē nebija parasta mācību diena, bet diena, kurā ar dažādām aktivitātēm tika izzināti drošības noteikumi, analizētas situācijas.

Bērni dalījās pieredzē, mācījās atpazīt nedrošas situācijas, lai nākotnē izvairītos no tām.

Mūsu moto – Esi drošs un atbildīgs!

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)