Dzimtene mana!
23.11.2020.


Lai man laime ir – dot tev un dāvāt,
Nevis nelaime – prasīt un ņemt!
Lai man laime ir – mīlēt un radīt,
Nevis nelaime – postīt un graut!
(Māra Zālīte)

Neskatoties uz to, ka 7. klases skolēniem rit attālināto mācību process, mēs atradām iespēju būt kopā un svinēt svētkus Latvijai.

11. novembra pēcpusdienā nolikām svecītes pie tēlnieka P. Bandera veidotā pieminekļa brīvības cīņās kritušajiem Madlienas draudzes varoņiem, kā arī kopīgi pārrunājām vēsturiskos notikumus un pieminekļa tapšanas vēsturi. Tā kā 13. novembrī ir dzimšanas diena Madlienas dižgaram, gleznotājam Kārlim Hūnam, tad apmeklējām arī mākslinieka piemiņas vietu. Mācību stundas noslēgumā pie pagastmājas par godu Lāčplēša dienai izveidotajā Latvijas kontūrā ar svecītēm norādījām Madlienu.

18. novembrī skolēni kopā ar vecākiem un pārējiem pagasta iedzīvotājiem piedalījās Gaismas ceļa veidošanā, priecājās par Madlienas svētku rotu un veidoja kolāžas.

Paldies par kopā būšanu un brīnišķīgajiem darbiem!

Skolotāja Ligita Ridūze.

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)