Ēnu diena
22.02.2017.


Šodien Ēnu diena kā praktiskās karjeras izglītības un profesionālās orientācijas programma ir nepieciešama mūsu jauniešiem vēl vairāk kā jelkad agrāk. Darba tirgus attīstības tendences paredz, ka jauniešiem ir jābūt ne tikai apveltītiem ar kādām specifiskām zināšanām, bet arī jāspēj analizēt liela apjoma informācija, jāspēj sarunāties vairākās svešvalodās un no viņiem tiek sagaidīts tas, ko sauc par emocionālo inteliģenci. Turklāt tehnoloģijas ienes ļoti būtiskas korekcijas arī pašu profesiju piedāvājumā, regulāri radot jaunas, vēl līdz šim nezināmas profesijas. Tas viss prasa, lai jauniešiem savlaicīgi būtu iespēja klātienē iepazīties ar profesionālo darba vidi un jau skolas laikā – gadu no gada – iepazīties ar sev interesējošo profesionālās darbības jomu.

Arī Madlienas vidusskolas skolēni 15.februārī devās ēnot dažādu nozaru darbiniekus. Tika ēnotas bērnudārza auklītes un pirmskolas skolotājas, neatliekamās palīdzības ārsta palīgi, PwC speciālisti, datorspeciālisti, zootehniķi.

Laura Krupskaja saka: „Es ēnoju Ogres neatliekamās palīdzības ārsta palīgu. Man ļoti patika, jo bija interesanti; apskatījām brigādes mašīnas, klausījāmies feldšeru stāstus, un veicām elpināšanu uz manekena. Viss personāls bija ļoti atsaucīgs un laipns, ar prieku atbildēja uz uzdotajiem jautājumiem. Liels prieks, ka tiku pie šādas iespējas ēnot. Likās viss ļoti labi.”

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)