EP Vēstnieku skolas 3. darbības gads Madlienas vidusskolā
19.10.2020.


Jau trešo gadu Madlienas vidusskola piedalās Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu programmā. Programmas mērķis ir stiprināt:

  • vidusskolēnu zināšanas par ES un Latvijas iespējām tajā,
  • izpratni par parlamentāro demokrātiju un pilsoniskuma vērtībām,
  • līdzdalību, jauniešiem diskutējot par svarīgiem jautājumiem Latvijā un Eiropas Savienībā.

22. septembrī notika pirmā EP Vēstnieku skolas dalībnieku tikšanās šajā mācību gadā. 12. klases skolniece Linda Smilškalne, kura Vēstnieku skolā darbojas jau trešo gadu, bija sagatavojusi brīnišķīgu prezentāciju, kurā atskatījās uz iepriekšējos gados paveikto, izvērtējot stiprās un vājās puses. Prieks, ka mums pievienojās arī jauni dalībnieki, kuri ir gatavi vairot zināšanas par ES jautājumiem, diskutēt par mums aktuāliem jautājumiem un līdzdarboties mūsu dzīves kvalitātes uzlabošanā. Tie ir Arita Semjonova, Ance Augšpule, Voldemārs Augšpuls un Matīss Kļaviņš. Pirmajā tikšanās reizē pārrunājām arī uzdevumus jaunajam mācību gadam.

2020. gada 23. septembrī jaunieši piedalījās Eiropas Parlamentu Vēstnieku skolu 5. mācību gada atklāšanas pasākumā #Pilsoņaspēks, kas norisinājās Rīgā. Tas bija pasākums par parlamentārās demokrātijas spēku Latvijā un Eiropā. Tajā vēstnieki tikās ar LR Saeimas priekšsēdētāju I. Mūrnieci, EP deputātiem A. Ameriku, I. Ijabu un S. Kalnieti, kā arī politoloģi Ž. Ozoliņu. Jaunieši aktīvi iesaistījās diskusijās, gūstot jaunas zināšanas par demokrātijas nozīmi mūsdienu sabiedrībā. Pasākuma noslēgumā visus priecēja hip-hop izpildītājs Edavārdi.

Darbīgu un radošu gadu vēlot, EP Vēstnieku skolas koordinatore: Ligita Ridūze

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)