EP Vēstnieku skolas aktivitātes
15.12.2020.


EP Vēstnieku skolu programmas gada tēma ir: Parlamentārās demokrātijas skaidrošanas cikls: kas ir parlaments?

Parlamentārās demokrātijas cikla mācību programmā jauniešiem ir plānotas tikšanās ar valsts un ES amatpersonām. Tiešsaistes pasākumos piedalās arī Madlienas vidusskolas jaunieši.

4. decembrī EP Vēstnieku skolu jauniešiem tiešsaistē bija sarunu ar Latvijas Republikas Saeimas Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāju Vitu Andu Tēraudu par Latvijas Eiropas Savienības politikas veidošanu. Parlamentārā demokrātija paredz, ka visi lēmumi tiek apspriesti dažādos līmeņos. Eiropas lietu komisija ir tā vieta, kur saplūst dažādu nozaru un sabiedrības grupu intereses, kuras tālāko diskusiju gaitā tiek pārvērstas politikās un lēmumos. Aptuveni 80% – Latvijas likumu ir balstīti uz Eiropas Savienības lēmumiem.

11. decembrī – saruna tiešsaistē ar Latvijas Republikas ārlietu ministru Edgaru Rinkēviču par Latvijas ārpolitikas prioritātēm un mūsu valsts Eiropas Savienības politikas veidošanu. Parlamentārā demokrātija paredz, ka vara tiek dalīta starp četriem varas atzariem – parlamentu, izpildvaru, tiesu un mēdijiem.

Nozīmīgs Vēstnieku programmas jautājums ir par klimata pārmaiņām. Tāpēc politoloģes un EP Vēstnieku skolu programmas ekspertes vadībā tika izstrādāts mācību materiāls „Klimata pārmaiņas un Eiropas Savienības Zaļais kurss.” Bija prieks dalīties ar saviem mācību materiāliem par klimata izmaiņām, kuri izstrādāti vairāku gadu garumā un integrēti dažādos mācību priekšmetos. Divi uzdevumi iekļauti jaunajā metodiskajā materiālā.

EP Vēstnieku skolas vadītāja: Ligita Ridūze

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)