EP Vēstnieku skolu izlaidums
25.05.2021.


25. maijā plkst.12:00 jaunieši un viņu skolotāji piedalījās virtuālajā Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu IZLAIDUMĀ, lai kopīgi izvērtētu šo mācību gadu un iezīmētu EP Vēstnieku skolu nākamā gada cēlienu, kura tēma būs – pilsoniskums.

Arī Madlienas vidusskolā noslēgumam tuvojas Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu 3 mācību gads, kura tēma bija parlamentārā demokrātija!

Gads ir bijis izaicinājumiem bagāts. Nopietnākais darbs bija pie parlamentārās demokrātijas projekta – “Kā Tu izstāstītu saviem vienaudžiem, kas ir parlamentārā demokrātija?” izstrādes. Mūsu skolas vēstnieku komanda izstrādāja darbu „Demokrātija ir kā dārgs zieds, kas jākopj un jāsargā.”

Šajā gadā mums visiem bija jābūt izturīgiem un radošiem. Ir paveikts daudz un varam lepoties, ka esam uzkrājuši jaunas zināšanas, slīpējuši prasmes, ieguvuši vērtīgu pieredzi.

PALDIES aktīvākajām Vēstnieku skolas meitenēm – Aritai Semjonovai, Annai Uļjanei un Marijai Uļjanei!

Madlienas vidusskolas EP Vēstnieku skolas koordinatore: Ligita Ridūze

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)