ES programmēšanas nedēļa
16.10.2020.


2. nu 3. klašu skolēni visu septembri un oktobri datorikas stundās iesaistījās ES programmēšanas nedēļas CodeWeek2020 aktivitātēs.

Programmēšana palīdz attīstīt tādas 21. gadsimta kompetences kā skaitļošanas tipa domāšana, problēmu risināšana, radošums.

Šīs aktivitātes mērķos ir dot iespēju skolēniem spert savus pirmos soļus kā digitāliem radītājiem.

Skolēni iepazinās ar programmēšanas pamatiem, praktiski izgatavoja spēli bez datora, apguva programmēšanas vietnes code.org pamatus, noslēgumā iegūstot sertifikātus.

Signe Kušnire

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)