EUROSCOLA sertifikāti
22.01.2021.


2020. gada 14. decembrī Madlienas vidusskolas jaunieši Arita Semjonova, Ance un Voldemārs Augšpuļi, Anna un Marija Uļjanes un Marģers Žanis Kalniņš piedalījās EUROSCOLA pasākuma tiešsaistē par tēmu: “Izglītība un jauniešu nodarbinātība: kas mums nepieciešams mūsu nākotnei.”

Katrs no jauniešiem saņems EP prezidenta Dāvida Maria Sassoli parakstītu sertifikātu, kas apliecina jauniešu līdzdalību EUROSCOLA dienā Eiropas Parlamentā, kurā tika stiprināta jauniešu interese un izpratne par ES procesiem, lēmumu pieņemšanu un to nozīmi katra cilvēka dzīvē.

Lai iedvesma, radoša doma un darboties prieks EP Vēstnieku skolas aktivitātēs!

Ligita Ridūze

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)