FIZMIX mūsu skolā
17.12.2019.


Jau vairākus gadus mūsu skolā viesojas FIZMIX komanda, kuras radītie eksperimenti rosina skolēnus aizdomāties par procesiem un lietām mums apkārt, bet šogad 11. decembrī, izmantojot viņu pieredzi un atbalstu, notika arī 6.–9. klasei konkurss, kura tēma bija “Kustība un spēki”.
Jau iepriekš komandas gatavojās šim konkursam, veidojot videoeksperimentu. Konkursā bija praktiski uzdevumi, kuros bija jānosaka mašīnas ātrums, jāveido “smilšu pulkstenis” un no “ķieģelīšiem” jāizveido slīps tornis. Skolotāja D.Rosicka bija padomājusi uzdevumus par spēkiem arī līdzjutējiem. Līdz ar to viņi savām klašu komandām varēja nopelnīt punktus.

Apkopojot rezultātus, uzvarētāju komanda bija 9. klase, kura balvā saņēma 5 Xiaomi viedās fitnesa aproces.

Noslēgumā varēja vērot FIZMIX paraugdemonstrējumus.

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)