Futbols un karatē – atnāc un izmēģini!
03.09.2021.


Madlienas vidusskolā var iesaistīties dažādos interešu izglītības pulciņos, sporta nodarbībās, var mērķtiecīgi un saturīgi pavadīt savu brīvo laiku jebkurš skolēns. Ja kādam patīk sportot un vēl nav izvēlējies, kur labāk iesaistīties, tad var padomāt par savu fizisko spēku attīstību futbola nodarbībās un cīņas mākslā – karatē.

Futbola treniņi notiek Daiņa Putāna vadībā. Viņa stāstītais par darbu ar skolēniem un šī sporta veida attīstību Madlienā: „2020. gadā futbola klubs „Supernova” atvēra filiāli Madlienā. Treniņi notiek divas reizes nedēļā skolas dabīgā zālāja laukumā. Ziemas laikā dodamies zālē. Pagaidām darbojamies divās grupās – vecākie no 9 gadu vecuma līdz 14 un jaunākie no 4 gadiem līdz 9. Savos treniņos lielu nozīmi pievēršam audzēkņu vispusīgai fiziskajai sagatavotībai, kā arī ar jaunākajiem speram pirmos soļus futbola tehnisko un taktisko elementu apguvē. Mums ir cieša sadarbība ar pārējām SN filiālēm, ir iespējams treniņus aizvadīt arī Suntažos, kur bāzējas 13 un 14 gadnieku komandas, kas piedalās Latvijas čempionāta attīstības grupā. Mūsu 2012. un 2014. gadā dzimušie spēlē kopā ar Saulkrastu komandu, piedalāmies LFF organizētajos sabraukumos, kur krājam pieredzi un pozitīvas emocijas.
Vasarā SN organizē trīs dienu starptautisko futbola turnīru „Roja cup”, kur šogad pirmo reizi piedalījās arī Saulkrastu/ Madlienas apvienotā komanda. Trīs dienas baudījām sauli, jūru un spēles pret citām futbola akadēmijām. Jāsaka, ka rezultāti bija pat negaidīti labi komandai, kas nav spēlējusi kopā, bet tas jau nav galvenais. Iekrāto pieredzi, jaunos draugus, pozitīvās emocijas, iegūto patstāvību nevar novērtēt. Tā kā, ja ir vēlme pamēģināt futbola sniegtās iespējas, droši piesakieties treniņiem, un varbūt kādreiz mums izlasē būs savs spēlētājs no Madlienas.”

Ja futbols kādu ir ieinteresējis, tad var zvanīt trenerim Dainim Putānam 20274944 vai rakstīt e-pastā: d.putans@gmail.com.

Madlienas vidusskolā ir iespēja trenēties arī cīņas mākslas centra „Hagakure” piedāvātajās karatē nodarbībās. Šis sporta veids ir balstīts uz sitieniem, triecieniem, spērieniem un bloķēšanu, neizmantojot ieročus. Trenējoties var uzlabot lokanību, koordināciju un līdzsvaru, sirdsdarbību un elpošanas sistēmu, stiprināt pašapziņu un pašdisciplīnu, iemācīties pašaizsardzību. Karatē pamatus var apgūt dažādās vecuma grupās: 4-6 gadi, 7-9 gadi, 10-12 gadi, 13-15 gadi, 16 un vairāk gadu. Mērķtiecīgi trenējoties, cīņas mākslas centra „Hagakure” audzēkņi ir guvuši uzvaras ne tikai Latvijas, bet arī starptautiska mēroga sacensībās. Madlienas vidusskolā nodarbības notiek treneres Montas Solncevas vadībā. Viņa ir profesionāla karatē sportiste un trenere, kas strādā gan ar bērnudārza vecuma bērniem, gan skolēniem, gan pieaugušajiem. Nodarbībām var pieteikties, zvanot 26065644 vai rakstot: monta.solnceva@hagakure.lv

Informāciju apkopoja Zinta Saulīte

Kluba „Supernova” audzēkņi futbola turnīrā Siguldā, viņu vidū Tomass Atslēdziņš un Rihards Dišereits.

Aizritējusi veiksmīga spēle Rojā, un komanda saņem medaļas.

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)