Gatavi nopietnam darbam un jauniem izaicinājumiem

Karstajos vasaras saules staros nemanāmi un ātri ir „izkusis” skolēnu vasaras brīvlaiks un skolas darbinieku atvaļinājumu laiks. Ir uzņemta saules enerģija un gaismas spēks turpmākajam darba cēlienam, kas būs tik ļoti nepieciešams visa mācību gada garumā skolēniem, apgūstot jaunās zināšanas, pilnveidojot prasmes un sadarbības iemaņas. Lai gan jaunā, kompetencēs balstītā mācību satura izstrādāšana un ieviešana ir apturēta uz gadu, skolas pedagogi strādā pie darba metožu dažādošanas, skolēnu patstāvīgā darba prasmju attīstīšanas un atbildības par saviem mācību sasniegumiem veidošanas. Gandarījums, ka audzēkņu skaits Madlienas vidusskolā ir stabils. Tas liecina par kvalitatīvu mācību darbu, plašu interešu izglītības programmu piedāvājumu, stabilu un augšupejošu zināšanu dinamiku pamatpriekšmetos (angļu val., latviešu val., krievu val., literatūrā, bioloģijā, ģeogrāfijā, fizikā, vēsturē u.c.) vairāku mācību gadu redzējumā. Skola pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem lauku skolu kategorijā vairāku simtu skolu konkurencē ieņem 30 pozīciju, kas ir labs un konkurētspējīgs rādītājs. Mums ir jānodrošina radoša, tehnoloģijās balstīta mācību vide, kas turpmākajos gados veidos skolas prioritāšu sarakstu.

Šajā vasarā ļoti ierobežotu resursu apstākļos ar Ogres novada pašvaldības atbalstu esam uzsākuši remontu skolas sporta kompleksā, sakārtojot sanitāros mezglus un sporta garderobes. Joprojām paliek aktuāls jautājums par sporta kompleksa remontu kopumā, jo tas rada nedrošas situācijas, veicot sportiskās aktivitātes. Esam izremontējuši un aprīkojuši ar jaunām mēbelēm un nepieciešamajiem materiāltehniskajiem resursiem latviešu valodas kabinetu, tādējādi uzlabojot pedagogu un skolēnu darba vidi, kā arī papildinājuši mācību līdzekļu un grāmatu klāstu.

Īpašs jaunais mācību gads būs mūsu 15 pirmklasniekiem. Viņu dzīvē skolā viss notiks pirmo reizi – iejušanās lielajā kolektīvā, pirmā klases audzinātāja (skolotāja Marina Dišereite), pirmās mācību stundas. Lai bērni nezaudē prieku radoši un ar interesi darboties turpmāko gadu laikā! Ar pavisam citu dzīves pozīciju vidusskolā ienāk 10 desmitie. Viņi jau zina, ka izglītība – tā ir vērtība, kura nākotnē būs tik nepieciešama un papildināma visas dzīves garumā. Kopā ar klases audzinātāju Mārīti Karņicku svarīgi būs apjaust tās jomas, kuras interesē un veicas vislabāk, kā arī jaunības maksimālismu līdzsvarot ar dzīves realitāti. Ceram, ka interesi raisīs jaunais elektronikas pulciņš, kas dos iespēju jaunāko klašu skolēniem aktīvi un radoši darboties, teorijā gūtās zināšanas pārvēršot praktiskos projektos.

Lai jaunajā mācību gadā izdodas viss iecerētais! Lai jaunieši nesagādā rūpes saviem vecākiem, lai vecāki ir saprotoši, atvērti un ieinteresēti! Lai pedagogi spēj aizdegt intereses dzirksteli jauniešu acīs un sirdīs! Jaunieši, skolas laiks ir visjaukākais jūsu dzīvē. Izmantojiet to lietderīgi un jēgpilni!

Madlienas vidusskolas direktors Edgars Viņķis