Ģimenes diena 2022

Ai, bērniņi, ai, bērniņi,
Klausiet tēvu, māmuliņu!
Mūžam saule debesīs,
Ne mūžam tēvs, māmiņa.

13. maijā plkst. 13:00 Madlienas vidusskolas aktu zālē ĢIMENES DIENAI veltīts svētku koncerts. Koncertā piedalās Madlienas vidusskolas interešu izglītības pulciņu dalībnieki.

Laipni gaidīti!

Pasākumā var notikt fotografēšana vai filmēšana, fotogrāfijas var tikt izmantotas izglītības iestādes publicitātes pasākumiem.