Globālo skolu programma

Globālā izglītība, ko vairāk pazina kā vides izglītību, ir attīstījusies jau 90 -tajos gados. Latvijā tā 90-os gados vairāk saistās ar Bērnu Vides skolas aktivitātēm. Izglītība ilgtspējīgai attīstībai ir izaugusi no vides izglītības par globālo pilsonisko izglītību – izpratni par vispārcilvēciskām vērtībām, demokrātiju, kultūru daudzveidību.

Daudzo gadu pieredze vides izglītības projektos iedrošināja mani pietekties Globālo skolu advokātu konkursā un iegūt advokāta sertifikātu 2021. gada februārī.

Advokātu programmā piedalās ap 450 pedagogu – advokātu, kuri pārstāv ap 2000 skolas 80 pasaules valstīs. Visvairāk tās ir Āfrikas valstis.

Globālo skolu programma ir ļoti plaša izglītības atbalsta sistēma, kas palīdz skolām iesaistīties ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanai mācību iestādē, reģionā, valstī. Programmu vada un atbalsta UNESCO. Šī programma dod iespēju izmantot daudzveidīgus mācību materiālus mācību stundām, ārpustundu nodarbībām un projektu darbam. Tie ir stundu plāni, informatīvi materiāli par globālām problēmām, tās ir idejas klases stundām, video par citu valstu pieredzi.

Izglītībā ilgtspējīgai attīstībai ir 17 globālie mērķi, kas pēc nozīmīguma ir atšķirīgi dažādās pasaules valstīs. Varbūt daudzas globālās problēmas, piemēram, bads, dzeramā ūdens trūkums, vides degradācija – mūs neskar tikai tāpēc, ka Latvija ir mērenās joslas klimata mazapdzīvota valsts. Skatoties uz piesārņojumu ceļu malās arī lauku apvidos, grūti iztēloties, kāda būtu mūsu vide, ja Madlienā dzīvotu kādi 300 000 cilvēku? Tomēr der atcerēties, ka visai cilvēcei ir tikai viena Zeme, viens Pasaules okeāns un atmosfēra ap to.

Par to, cik ātri it kā tālas problēmas kļūst par mūsu ikdienu, mēs pēdējā gada laikā varam apjaust, dzīvojot pandēmijas krīzē. Globālo skolu programma ļauj labāk saskatīt pasaules attīstības kopskarības un draudus.

Kā globālās skolas advokāts sākumā es, galvenokārt, plānoju strādāt ar savu klasi, izmantojot programmas idejas un rosināt skolēnus labāk izprast savas zināšanas, pielietot tās vērtīgu projektu darbā. Līdzās savai klasei, es piedāvāju iespējas arī citiem skolēniem piedalīties sevis izglītošanā, kas ļauj viņiem paskatīties uz pasauli, tās attīstību un prolēmām krietni tālāk par Madlienas robežām.

Materiāli par globālās skolas programmu un to izmantošanas iespējas laika gaitā tiks ievietotas skolas mājas lapā. Ceru, ka tas rosinās kādu ideju izmantot arī citus kolēģus.

Skolotāja Ligita Ridūze