Godina ilggadējos pedagogus
28.12.2017.


21. decembrī Ogres Mūzikas skolā tika aizsākta jauna tradīcija – tika godināti un pedagogu Zelta fondā uzņemti skolotāji, kuri izglītības darbam veltījuši 40 un vairāk gadu. No Madlienas vidusskolas kopā ar direktoru Edgaru Viņķi pasākumā piedalījās un tika godināti skolotāji Jevgēnijs Liepa, Silvija Tutāne un Rasma Vērpēja.

Svinīgo pasākumu atklāja Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis, uzsverot, ka skolotājs ir tas, kurš mūs iedvesmo darbiem, daudzkārt atdodot skolēniem daļu no sevis. Ogres novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs Artūrs Mangulis pateicās skolotājiem par sniegtajām zināšanām un vēlēja izturību un dzīvesprieku arī turpmākajos darba gados. Ilggadējos skolotājus un viņu atbalstītājus muzikāli sveica Ogres Mūzikas skolas audzēkņi. Pēc pasākuma skolotājiem bija iespēja veikt ierakstu Zelta fonda atziņu grāmatā.

Mums, Madlienas vidusskolas darbiniekiem, prieks un gandarījums par kolēģiem, kuri skolēnu izglītošanai veltījuši savu darba mūžu. Lai spēks un enerģija arī turpmāk būt aktīviem un radošiem! Mēs lepojamies!

Madlienas vidusskolas direktors Edgars Viņķis

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)