“Grindeks” prāta turnīrs
11.03.2021.


1. martā norisinājās AS “Grindeks” organizētais tiešsaistes pasākums “Grindeks” prāta turnīrs. Pasākums sākās plkst.18.00. Prāta turnīrā bija 70 jautājumi: par ķīmiju, matemātiku, mūziku, latviešu valodu, literatūru un sasniegumiem zinātnē. Komanda no mūsu skolas piedalījās ar nosaukumu “Broma Oksīds”. Komandas līderim bija nepieciešams rādīt savu ekrānu citiem dalībniekiem un kopā apspriest atbildes. Mēs izmantojām Zoom un Discord, lai to nodrošinātu. Komandas dalībnieki – Keita Lamberte, Matīss Kļaviņš, Voldemārs Augšpuls, Kristīne Vonoga un Linda Smilškalne, komandas vadītāja Inta Oša. Pirmajā kārtā komanda ieguva 83. vietu, iegūstot iespēju piedalīties nākamajā kārtā. Pusfināls jeb 2. kārta norisinājās 5. martā, komanda ieguva 63. vietu un zaudēja iespēju piedalīties finālā. Taču mēs nesam bēdīgi, jo priecājamies par jaunu zināšanu iegūšanu, jautri pavadītu laiku un jaunu pieredzi.

Keita Lamberte, 10.kl.

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)