Izglītojoša sporta un atpūtas nometne “Krapes ņiprie 2017”

No 31. jūlija līdz 5. augustam Ogres novada 30 bērniem bija iespēja pabūt izglītojošā sporta un atpūtas nometnē. Viņi šo nedēļu pavadīja telšu pilsētiņā, aktīvi darbojoties. Viens no nosacījumiem bija – neizmantojam mobilos telefonus. Tas izdevās, jo nav nepieciešams telefons, ja bērniem ir pieaugušo piedāvājums par saturīgu laika pavadīšanu dabā un telpās. Par to jau laikus parūpējās skolotāja un nometnes vadītāja Rita Pučekaite, plānojot nodarbības, piesaistot pedagogus, meklējot sponsorus, kad rakstīja un iesniedza projektu, lai saņemtu finansējumu no Ogres novada pašvaldības bērnu vasaras nometnes organizēšanai Madlienas vidusskolas Krapes filiālē.

Kopā ar J. Baltaču un V. Grinbergu Lobes dzirnavās bija iespēja pabūt dabā, pļavā, kā arī eksperimentēt ar Saules un Ūdens enerģiju. Vineta mācīja un stāstīja par augiem, to izmantošanu, veselīgu dzīvesveidu, pamēģinājām arī paši gatavot kosmētiku – krēmus ādai no dabas materiāliem. Tās zināšanas, kas ir šiem cilvēkiem par dabu un norisēm tajā, spētu saglābt postošos cilvēku nodarījumus dabai.

V. Volkopa piedāvāja logoritmikas un valodas spēļu nodarbības, mierīgi un nesteidzīgi izbaudīt mirkli, izdzīvot to brīdi, kurā esi, izzināt savu ķermeni, izjūtas un, protams, par to arī runāt, lai atpazītu savas un citu emocijas.

J. Hmeļņicka vadīja radošās nodarbības – nometnes karoga izveidi, maisiņu apdruku, lukturīšu izgatavošanu, Sapņu ķērāju gatavošanu, floristiku. Judīte arī vecāku dienā piedāvāja radošas nodarbes bērniem un vecākiem.

M. Auziņa un I. Rudzīte kopā ar bērniem vāca augus pļavā, lai vecāku dienā pagatavotu brīnišķīgas gleznas. Maija ar nometnes dalībniekiem veica saistošos eksperimentus, bet Indra vadīja dažādas spēles un atrakcijas.

Visus mūs uzraudzīja un arī sporta aktivitātes nodrošināja R. Pučekaite, kas ar savu neizsīkstošo enerģiju parādīja, ka vakarus var arī pavadīt sarunās, spēlējot galda spēles, sportojot. Viņa spēja arī piesaistīt brīvprātīgo pedagogu A. Lazdiņu, kas visu nometnes laiku iesaistījās aktivitātēs, palīdzēja mums tikt galā ar ikdienas darbiem. Aelita novadīja arī sporta aktivitātes vecāku dienā. Vakaros pirms miega bija kopīga filmu skatīšanās. Ik pa laiciņam bērni gatavojās popielai un modesskatei, kas notika piektdienā. Paldies Santai Kalniņai par tērpiem. Mums bija arī brīnišķīga pavāre D. Kusiņa, kas lutināja visu nometnes laiku ar garšīgām maltītēm.

Paldies par atbalstu biedrībai „Baltā dūja”, kas arī apsveica nometnes dalībnieku Ričardu Šmitu par izcīnīto 3. vietu Starptautiskajās vieglatlētikas sacensībās Polijā. I. Stikuts ar ģimeni atbalstīja un sponsorēja ekskursiju. Paldies par sadarbību J. Lēnajam, ka varējām iemēģināt fusbola laukumu. Ekskursijas laikā pabijām IK „Ķeipenieši” piparkūku darbnīcā. Visi strādājām radoši. Piparkūku feja Ilze un viņas palīgs Aigars priecājās par bērnu disciplinētību un spēju klausīties un skatīties video par uzņēmuma vēsturi. Paldies arī Krapes pagasta pārvaldes vadītājai I. Sandorei par transporta nodrošināšanu ekskursijā. Vēlāk veldzējāmies glīti iekārtotajā pludmalē un spēļu laukumā pie Plaužu ezera.

Kopā aizvadījām piecas jaukas diennaktis. Paldies nometnes bērnu vecākiem par uzticēšanos pedagogu komandai. Nometnes vadītāja paldies saka arī visiem iesaistītajiem pieaugušajiem un pedagogiem, kuri ieguldīja darbu nometnes laikā.

Aptaujājot bērnus, konstatējām, ka lielākajai daļai patika viss, ko darījām, viņi aizrautīgi gribēja piedalīties visur, pabeidza iesākto. Pati daba mums piedāvāja visas savas izpausmes – lietu, sauli, negaisu. Ceram, ka šī aizrautība un radošums turpināsies arī ikdienas darbā skolā. Kas zina, varbūt uz tikšanos nākamgad.

Vita Volkopa