Jauno vokālistu koncerts „Rakstu zīmes”

Par godu Latvijas dzimšanas dienai Madlienas vidusskolā notika valsts svētku nedēļas ieskaņai veltīts jauno vokālistu koncerts „Latvju zīmes”. Klausīties koncertu bija patiesi interesanti, visus klātesošos pārņēma pozitīvas emocijas par sākumskolas bērniem, kuri patiesībā jau var tik ļoti daudz, tikai jādod tiem iespēja parādīt sevi. Un par to paldies mūzikas skolotājai Ivetai Mežajevai.

Koncerta laikā bērni uzzināja daudz jauna par latvju rakstu zīmēm, kuras mūsu senčiem izteikušas tik daudz – veiksmi darbā, ticību labajam, kā pieveikt ļauno. Koncertā izskanēja tautas dziesmas, dzeja un ticējumi. Pēc pasākuma skolotāja Iveta Mežajeva bija sarīkojusi nelielu konkursu, kurā bija jāatpazīst rakstu zīmes un jāatbild uz jautājumu, kurās skolas telpās atrodas šī zīme, jo, tuvojoties novembra svētku mēnesim, esam skolu ar tām rotājuši. Patiesi liels prieks, ka mūsdienās šī vecuma bērni atsakās no mobilo ierīču lietošanas un ir radoši, piedaloties dažādos skolas organizētajos pulciņos un pasākumos. Leposimies ar mūsu bērniem, nākamajiem latvju zemes saimniekiem!