Karjeras izglītojoša ekskursijas 7. un 8.klases skolēniem
20.02.2020.


17. februārī Madlienas vidusskolas 7. un 8. klase devās karjeras izglītojošā ekskursijā (plānošanas tēma „Darba pasaules iepazīšana”, pasākums „Manas karjeras iespējas”). Skolēni apmeklēja Latvijas Nacionālo bibliotēku, kur gida pavadībā varēja iepazīties ar bibliotēkas arhitektūru, vēsturi, telpām un mūsdienīgajām iespējām. Neparasta un interesanta bija darbošanās Finanšu laboratorijā, kas ir jauna Swedbank sociālā iniciatīva 4.–12. klašu skolēnu finanšu pratības veicināšanai ar escape room elementiem. Jaunieši ar lielu aizrautību un interesi pildīja uzdevumus, devās ekskursijā pa bankas telpām, guva ieskatu par dažādām profesijām un amatiem šīs iestādes ikdienas darbā un noslēgumā apskatīja Rīgu no putna lidojuma bankas 21. stāvā.

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)