Konkursa “Miera vēstis Latvijai” noslēgums

Pavasarī tika izsludināts patriotiskās dzejas konkurss “Miera vēstis Latvijai”, kura organizatori – Preiļu novada pašvaldība, Preiļu Galvenā bibliotēka sadarbībā ar Eiropas Parlamenta deputāti profesori Inesi Vaideri. Konkursa patrons – Jānis Streičs.

No Madlienas vidusskolas konkursam savus darbus iesūtīja Līga Irbīte (6.kl.), Alise Streile, Daniela Traine (8.kl.), Ieva Kleinberga (9.kl.), Ieva Kārkliņa, Letīcija Elizabete Ekkerte (10.kl.), Kalvis Veinbergs (11.kl.). Skolēniem palīdzēja sagatavoties skolotājas Justīne Linde, Vija Jēkabsone un Zinta Saulīte.

10. novembrī, Lāčplēša dienas priekšvakarā, Preiļu Galvenajā bibliotēkā notika noslēguma sarīkojums un dzejas grāmatas “Miera vēstis Latvijai” atklāšanas svētki. Pavisam konkursam tika iesūtīti 79 dzejoļi, bet grāmatā iekļauti 46, tai skaitā četri no Madlienas vidusskolas – L. Irbītes, I. Kleinbergas, I. Kārkliņas, L. E. Ekkertes patriotiskie dzejoļi. Pasākumā laureāti saņēma dāvanas un jauno grāmatu “Miera vēstis Latvijai”. Žūrijas pārstāvji – Inese Vaidere un Jānis Streičs – dāvāja simpātiju balvas. Diviem no laureātiem kā dāvana ir Eiropas parlamenta apmeklējums Briselē. Pasākumā neaizmirstamu baudījumu sniedza etnomūzikas apvienība “Muosys”.

Paldies mūsu radošajiem jauniešiem un skolas bibliotekārei Ilzei Smilškalnei, kura kopā ar konkursantiem piedalījās jaukajā pasākumā.

Skolotājas Zinta Saulīte, Ilze Smilškalne

Mana Latvija

Šī zeme ir tik skaista,
Ka krāšņumu tik laista.
Te ir brīvība un prieks,
Tās bēdas ir tikai nieks!
Latvijā es jūtos kā mājās,
Pie ģimenes man lieliski klājas!
Šeit es esmu drošībā,
Šeit es esmu siltumā!
Mana Latvija, mana dzimtene,
Mana skaistākā tu esi!
Koki stalti, putni skaļi,
Visi meži ir ļoti zaļi!
Ai, cik daiļa tu esi,
Tu man mājas atnesi!
Te es redzu spožu sauli,
Te es redzu zilas debesis!

Līga Irbīte, 6.kl.

Latvija – tā mana zeme

Latvija – tā mana zeme,
Latvija – tā mana tauta,
Daudzus kara gadus sista tā un grauta,
Bet latviešu saikne nekad netiek rauta.
Mūs sveštautieši dzina postā,
Bet latvieši nepadevās gūstā.
Tie pierādīja savu varu,
Pret naidniekiem sāka karu.
Mums cerība un griba bija,
Taču strēlnieku asinis lija.
Dievs mūsu vēlmi uzklausīja,
Un viņš to arī piepildīja.
Ienaidnieki bēga, skrēja,
Un latvieši tos uzvarēja.
Kaut Sibīrijā daudz ir kapu
Un atmiņas jau bālēt sāk,
Ir vectēvi un vecmammas,
Kas skarbo dzīvi savos stāstos atgādināt māk.
Vairs svešiem nepakļāvās latvju tauta,
Jo brīvība ir katram ļauta.
Es vēlu Latvijai to skaisto,
Lai zeme nejūt vairs likteni skarbo!
Lai karogs vienmēr plīvotu,
Un sirdī senčus godātu!

Ieva Kleinberga, 9.kl.

Latvija

Latvija –
Ar sniegotiem pakalniem, zaļām ielejām,
Ar čalainām upēm un dzidriem avotiem,
Ar priežu siliem un bērzu birztalām,
Ar ziliem ezeriem un purvu dūksnājiem,
Ar rupjmaizes šķēli un medus saldumu,
Ar dziesmām, dejām un gaišiem cilvēkiem,
Ar puišiem kā ozoliem, meitām kā liepām.
Latvija,
Tu sani, skani, sadanco!
Latvija –
Ar baltām kupenām un saltām ziemām,
Ar mīlošām māmiņām un gādīgiem tētiem,
Ar liepziedu tēju un rupjmaizes kārtojumu,
Ar vectēva gudrībām un māmuļu austajām seģenēm,
Ar Lielvārdes jostu un Bārtas brunčiem,
Ar Lāčplēša spēku un Laimdotas skaistumu,
Ar trejdeksni un kokli.
Latvija,
Tu skani, sani, sadanco!

Ieva Kārkliņa, 10.kl.

Mana Latvija

Tie zaļie pakalni, kas caurvij Vidzemi,
Tā Gauja, kas met līkumus uz jūru,
Un senās Cēsis augstu pakalnā –
Tā mana mīļā Latvija.
Tas Kolkas rags, kur tiekas cilvēki un jūra,
Ar saviem saullēktiem un rietiem.
Tu, Kurzeme, kas lībiešiem bij’ svēta –
Tā mana mīļā Latvija.
Tu, Latgale, tu zilā ezerzeme,
Kur Rāzna, Lubāns, Drīdzis, Ežezers,
Kas saviem krastiem pretī baltas putas triec –
Tā mana mīļā Latvija.
Zemgale – tā mūsu maizes klēts,
Kur kvieši kuplas vārpas zemei pretī liec.
Tu esi spēks – tavs mantojums ir dižgari, ko devi, –
Tā mana mīļā Latvija.
Tu tāda dažāda un skaista –
Ar zaļām vasarām un baltām ziemām,
Ar krietniem ļaudīm, dižiem prātiem –
Tā mana mīļā Latvija.

Letīcija Elizabete Ekkerte, 10.kl.