Konkurss 6.- 8. klašu skolēniem “Gribu būt mobils”
08.12.2019.


CSDD rīkotais konkurss 6.- 8. klašu skolēniem “Gribu būt mobils” šogad piesaistījis 495 komandas no visiem Latvijas reģioniem. Neklātienes kārtā piedalījās arī divas komandas no Madlienas vidusskolas 6. klases – „Lielie –ņiprie” (Harijs Jānis Pluģis, Sofija Rudņika, Elīza Tirzmaliete, Bruno Bombāns, Evelīna Tirzmaliete) un „Brašie sestie” (Nikola Markovska, Tija Kačanova, Raivis Andriksons, Voldemārs Teika, Pēteris Smilškalns).

Konkursa mērķis ir attīstīt skolēnos, satiksmes drošības izglītības prasmes, kas balstītas uz zināšanām un apzinātām vērtībām, veidot jaunošos pareizu attieksmi pret savu un līdzcilvēku drošību ceļu satiksmē.

Konkursa uzdevumi veidoti tā, lai aktivizētu skolēnos interesi par ceļu satiksmi kā kompleksu un sarežģītu sistēmu, kuras ietvaros viņiem droši un pārliecinoši jārīkojas visas savas dzīves garumā.

Desmit komandas no katra reģiona turpinās cīņu klātienes sacensību pusfinālos, kas notiks 2020. gada sākumā. Liels prieks, ka pusfinālā Bauskas reģionā piedalīsies arī Madlienas vidusskolas komanda „Brašie sestie.”

Paldies visiem, kuri piedalījās neklātienes kārtā un gatavosimies jauniem izaicinājumiem pusfinālā!

6. klases audzinātāja Ligita Ridūze

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)