Konkurss “Eiropas Jaunais Pilsonis”

Madlienas vidusskolas 7. klases skolēni piedalās Latvijas Pilsoniskās alianses projekta konkursā: Eiropas Jaunais Pilsonis.

Konkursa mērķis ir:

  • izglītot Latvijas skolu skolēnus par Eiropas Savienības (ES) jautājumiem, sniegtajām iespējām un Eiropas pilsoņu tiesībām;
  • veicināt jauniešu izpratni par pilsoniskā aktīvisma nozīmi;
  • mudināt skolēnus veikt kādu pilsonisko aktivitāti.

Vispirms noskatījāmies nelielu video „Politiski aktīvs pilsonis.”

17. februārī tiešsaistes nodarbībā ar mums kopā bija projektu asistente Zane. Nodarbībā jauniešus izglītoja par pilsonisko līdzdalību un jautājumiem, kas saistīti ar Eiropas Savienību. Nodarbības interaktīvā daļā, izmantojot spēli “Četri stūri”, diskusiju veidā izglītoja jauniešus, kā būt pilsoniski aktīviem. Spēles laikā varēja atklāti runāt par Eiropas pilsoņu tiesībām, ES aktualitātēm un uzdot jautājumus, kas ir neskaidri saistībā ar valsts attīstību un sabiedriski politisko dzīvi.

Mums vēl jāizpilda mājas darbs, proti, jāveic kāda pilsoniskā aktivitāte savā skolā vai pagastā.

7. klases audzinātāja: Ligita Ridūze