Konkurss “Gudrinieks”
31.03.2017.


No 23.-27. martam Madlienas sākumskolas bērniem bija iespēja pārbaudīt savas zināšanas konkursā “Gudrinieks”. Skolēni parādīja savas zināšanas netradicionālos, neikdienišķos un citāda veida uzdevumos – krustvārdu mīklās, atjautības uzdevumos, likumsakarībās sakāmvārdos, norisēs dabā. Rezultātā veiksmīgākie bija 1.a klasē – Salvis Rudzgailis, Denīze Nora Dzene, Alise Streile; 2.a klasē – Liene Šķēla, Heidija Rimša, Sandija Liepa; 3.a klasē – Raivis Andriksons, Haralds Veide, Patriks Nikolajs Ozoliņš; 3.c klasē – Laura Leitāne, Harijs Jānis Pluģis, Kristians Balodis; 4.a klasē – Paula Trence, Marta Ramona Graudiņa, Justs Liepiņš.

Tika konstatēti arī glītāko rokrakstu īpašnieki – 1.a klasē-Samanta Šmate, 2.a klasē – Ieva Kleinberga, Terēza Elza Rone, 3.a klasē- Artūrs Trūba, Sofija Rudņika, 3.c klasē – Letīcija Elizabete Ekkerte, Elīza Tirzmaliete,  4.a klasē – Daniela Eniņa, Ksenija Aļhimoviča.

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)