Konkurss sākumskolā “Mana Latvija”
17.11.2020.


DZIMTENE (Jānis Peters)

Vai tu zini, kas Latvija?
Tā ir zeme, mana dzimtene.
Vai tu zini, kas ir dzimtene?
Tā ir zeme, kur es piedzimu.
Vai tu zini, kā es piedzimu?
Tā kā puķuzirnis uzziedēju māmiņai,
tā kā puķuzirnis apvijos ap tētiņu.

Latvijas dzimšanas dienas mēnesī Madlienas vidusskolas 1.līdz 4.klašu skolēni piedalījās erudīcijas konkursā “Mana Latvija”. Līdzīgi kā autors iepriekšminētajā dzejolī, bērni mēģināja rast atbildes uz dažādiem jautājumiem par mūsu zemi – Latviju. Katrai klašu grupai bija sagatavoti savi jautājumi. Konkursa rezultāti apliecināja, ka skolēni zina un pazīst savu dzimteni. Noslēgumā katra klase saņēma pateicību un nelielu saldu balviņu. Paldies visiem par dalību konkursā, par skaisti dekorētajām klasēm un gaiteni Latvijas svētku laikā! Lai savās ģimenēs, skolā, pagastā, valstī darām labus darbus, pieaugam gudrībā, izturamies ar cieņu viens pret otru, esam laipni un pieklājīgi, tikai tā mums būs prieks dzīvot savā zemē –Latvijā!

Marina Dišereite

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)