kalendārs
12.12.-16.12.
Izstāde „Ziemassvētku dekors”, „Labo darbu nedēļa”.

19.12.
izliekam līdz plkst.16.00. pirmā semestra vērtējumus.

20.12.
plkst.14.30.Pedagoģiskās padomes sēde par semestra skolēnu mācību sasniegumiem.

21.12.
plkst.14.00 Sekmēs veiksmīgāko skolēnu un viņu vecāku pieņemšana pie skolas direktora skolas Aktu zālē.
- 17.00. Ziemassvētku eglīte skolas skolēniem.
- 19.00. Diskotēka.

22.12.2016.-04.01.2017.
skolēnu Ziemas brīvdienas.

par skolu

Madlienas vidusskolā novembrī norisinājās 5.-9.klašu konkurss „Superpuika – 2014”. Ceļš līdz Superpuikas titulam veda cauri 4 kārtām: uzdevumi par Latvijas vēsturi „Mana Latvija”, komandas darbs „Vīru spēles brīvā dabā”, sporta aktivitātes „Esi stiprs Latvijai”, radošais uzdevums „Ko lai es dodu tev, Latvija?”
Konkursa laikā tika noskaidroti paši superīgākie 5 puikas un klase, kurā vissaliedētākais zēnu kolektīvs.

„Uzdevumi par Latvijas vēsturi” – 5.klase„Šaušana mērķī” – 5. klase

„Sporta aktivitātes” – 6.klase

„Uzdevumi par Latvijas vēsturi” – 7.klase

„Upes šķērsošana” – 8.klase

„Sporta aktivitātes” – 8.klase

„Mezglu siešana” – 9.klase

Sporta aktivitātes – 5.-9.klases zēni

Radošais uzdevums „Ko lai es dodu tev, Latvija?”


stundu saraksts
informācija
skolēniem
aktuāli
vecākiem
skolotājiem
sveicam!
Madlienas vidusskolas
Darbības mērķis: ⇅

Uzdevumi: ⇅

Prioritātes: ⇅

rakstu arhīvs


Madlienas vidusskola,
“Skola”,
Madlienas pagasts,
Ogres novads, LV-5045
e-pasts: madlienasvidusskola@ogresnovads.lv

Mājas lapas izstrāde: Raimonds Vērpējs, uzturēšana: Rasma Vērpēja