Krāsaino smilšu spēles

31. janvārī Madlienas vidusskolā 1.–4. klašu skolēniem notika krāsaino smilšu spēles, kuras vadīja skolotāja Daiga Krūmiņa no Bērnu izglītības un attīstības centra „Taurenīši”. Nodarbības gaitā bērni darbojās ar krāsainajām smiltīm, ar līmi un papīru, tika izveidoti darbiņi, kuri bērniem palika par piemiņu.

Smilšu spēlēs darbības pārsvarā notiek ar pirkstiem, lai tiktu trenēta pirkstu sīkā motorika. Bija arī neliela fiziska aktivitāte. Dažādi pētījumi apliecina, ka darbošanās ar smiltīm palīdz bērniem gan attīstīties, gan samazināt uzvedības, uztveres, runas un kustības traucējumus, tāpēc arī tiek veikti izbraukumi uz Latvijas skolām. Lielākā daļa skolēnu šīs nodarbības vērtēja atzinīgi. Mūsu paldies skolotājai Daigai! Gaidīsim „Krāsaino graudu spēles” aprīlī!

Direktora vietn. audzināšanas darbā Maruta Viduce-Ševele