Lielo talku gaidot
23.04.2021.


21.04.2021. parkā pie estrādes 7. klases skolēni sarīkoja talku. Uz talku skolēni ieradās priecīgi, ar plašu, žilbinošu smaidu sejās un darbu gaidošajiem grābekļiem rokās. Nācām ar lielu vēlmi strādāt. Grābām lapas pie skolas upītes, lasījām un nesām nolūzušos koku zarus, kniebām un zāģējām atvases, lai sakoptu ceriņu aleju. Esam nolēmuši celmos izveidot puķu podus, tāpēc iemēģinājām roku arī šajā darbā, kas bija ļoti grūti. Nākamajās talkās pabeigsim darbu pie ceriņu alejas, kā arī puķu podu veidošanas, lai varētu iestādīt ziedus. Visi strādājām čakli un atbildīgi, tāpēc darbs bija ļoti labi padarīts. Paldies par atbalstu un kopā būšanu audzinātājai sk.Ligitai, Pētera mammai – skolotājai Ilzei un Dacei Iraids. Šī tiešām izdevusies talka, jo spīdēja saule, dziedāja putni un bija silts laiks. Cik jauki pielikt savu roku pie Madlienas pagasta vides uzlabošanas! Kopā mēs Madlienu padarīsim skaistāku un labāku!

7. klases skolniece Kristīne Povha

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)