Mācāmies kopā
28.01.2020.


27. janvārī sestās klases skolēni konkursa “Gribu būt mobils” ietvaros mācīja otrklasniekiem ceļu satiksmes drošību. Nodarbības sākumā visi kopā gāja interesantā kustību rotaļā “Luksofors”. Tālāk sekoja dažādi jautājumi par drošību uz ceļiem, kuriem bija jāsagatavo atbildes. Otrklasnieki čakli iesaistījās visās aktivitātēs un nostiprināja zināšanas, kā ceļu satiksmē jāuzvedas gājējiem, kādi ir svarīgākie drošības noteikumi, atrodoties uz ielas. Ļoti vērtīgi bija tas, ka tika aktualizēta drošība mūsu tuvajā apkārtnē-ceļš uz skolu, pāreja, pagasta centrs-aplis. Lieku reizi tika atgādināts, ka diennakts tumšajā laikā jāizmanto atstarojošās vestes vai atstarotāji. Prieks par otrās klases bērniem ,kuri bija gana zinoši ceļu satiksmes drošībā.

Paldies sestās klases skolēniem un skolotājai Ligitai Ridūzei par vērtīgo nodarbību! Vēlam veiksmi mūsu skolas komandai ”Brašie sestie”, piedaloties konkursa pusfinālā!

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)