Mācību sasniegumi

APSVEICAM

Evelīnu Gramoļinu (5.kl.)

ar iegūto 3. vietu novada Skaļās lasīšanas sacensībā!

Skolotāja Vija Jēkabsone

APSVEICAM

Līgu Irbīti (6.kl.)

ar iegūto Atzinību
novada matemātikas olimpiādē!

Skolotāja Māra Atslēdziņa

APSVEICAM

Samantu Jākobsoni (3.kl.)

ar iegūto 2. vietu

Aizsardzības ministrijas konkursā “Latvija NATO – 20”

Skolotāja Marina Dišereite

APSVEICAM

Terēzu Elzu Roni (9.kl.)
ar iegūto 2. vietu novada latviešu valodas olimpiādē!

Vēlam veiksmi valsts posma olimpiādē!

Skolotāja Justīne Linde

Pink and Yellow Flowers

APSVEICAM

Rinaldu Gradovski (12.kl.)
ar iegūto 2. vietu novada latviešu valodas olimpiādē!

Vēlam veiksmi valsts posma olimpiādē!

Skolotāja Zinta Saulīte

APSVEICAM

Terēzu Elzu Roni (9.kl.)

ar iegūto I pakāpes diplomu novada
Skatuves runas konkursā

 Skolotāja Zinta Saulīte

Pink and Yellow Flowers

APSVEICAM

Patrīciju Annu Roni (7.kl.)

ar iegūto I pakāpes diplomu novada
Skatuves runas konkursā

Skolotāja Vija Jēkabsone

APSVEICAM

Justīni Klinti (11.kl.)

ar iegūto ATZINĪBU par zīmējumu Latviešu valodas aģentūras rīkotajā konkursā

Skolotāja Zinta Saulīte

APSVEICAM

Pēteri Smilškalnu (10.kl.) un
Hariju Jāni Pluģi (10.kl.)

ar iegūto 2. vietu novada ģeogrāfijas olimpiādē!

Vēlam veiksmi valsts posma olimpiādē!

Lindu Kalniņu(10.kl.)

ar iegūto 3. vietu novada ģeogrāfijas olimpiādē!

Skolotāja Inta Oša

APSVEICAM

Rinaldu Gradovski (12.kl.)

ar iegūto 1. vietu novada ķīmijas olimpiādē!

Skolotāja Vanda Kalniņa

APSVEICAM

Rinaldu Gradovski (12.kl.)

ar iegūto Atzinību novada fizikas olimpiādē!

Skolotāja Daiga Rosicka

APSVEICAM

Lindu Kalniņu(10.kl.)
Rinaldu Gradovski (12.kl.)
ar iegūto 1. vietu;
Hariju Jāni Pluģi (10.kl.) ar iegūto 2. vietu;
Pēteri Smilškalnu (10.kl.) ar iegūto 3. vietu

novada vēstures olimpiādē!
Skolotāja Anita Jākobsone

APSVEICAM

Rinaldu Gradovski (12.kl.)

ar iegūto 1. vietu
novada bioloģijas olimpiādē

Skolotāja Vanda Kalniņa

Vēlam veiksmi valsts posma olimpiādē!

APSVEICAM

Terēzu Elzu Roni (9.kl.)

ar iegūto 2. vietu
novada bioloģijas olimpiādē


Skolotāja Inta Oša
Yellow Sunflowers

APSVEICAM

Terēzu Elzu Roni (9.kl.)
Justīni Mūrnieci (11.kl.)
Elīzu Evelīnu Fišeri (12.kl.)

ar iegūto ATZINĪBU
R. Blaumaņa literārās prēmijas 19. konkursā

Skolotāja Zinta Saulīte