Mācīties var arī ārā
05.11.2020.


Lai darbošanās ārpus telpām katram bērnam kļūtu par ikdienu, jau 8 gadus tiek īstenota globālā kustība „Klase brīvā dabā”, iesaistoties 110 pasaules valstu skolām.

2. klasei āra nodarbības nav svešas, aktīvi darbojamies arī projektā „Mammadaba”. Turpinot iesākto, šogad arī mēs pieteicām dalību kustības „Klase brīvā dabā” aktivitātēs.

5. novembris bija diena, kas tika pavadīta mežā, iepazīstot koku sugas, novērojot dabas daudzveidību, veicot dažādus izpētes uzdevumus.

Laika pavadīšana ārpus telpām ir tikpat svarīga attīstībai, kā mācīšanās lasīt un rakstīt. Mēs to zinām un tāpēc ar prieku dodamies mācīties ārā.

Signe Kušnire

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)