kalendārs
12.12.-16.12.
Izstāde „Ziemassvētku dekors”, „Labo darbu nedēļa”.

19.12.
izliekam līdz plkst.16.00. pirmā semestra vērtējumus.

20.12.
plkst.14.30.Pedagoģiskās padomes sēde par semestra skolēnu mācību sasniegumiem.

21.12.
plkst.14.00 Sekmēs veiksmīgāko skolēnu un viņu vecāku pieņemšana pie skolas direktora skolas Aktu zālē.
- 17.00. Ziemassvētku eglīte skolas skolēniem.
- 19.00. Diskotēka.

22.12.2016.-04.01.2017.
skolēnu Ziemas brīvdienas.

par skolu

Madlienas vidusskola uzņem skolēnus 10.klasē

2016./2017. mācību gadam

Skola piedāvā apgūt vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena      programmu

Dokumentus pieņem skolas lietvedībā darba dienās no plkst.8.30 līdz 15.00

         Iestājoties nepieciešami sekojoši dokumenti:

  • apliecība par pamatizglītību un sekmju izraksts (oriģināls);
  • direktoram adresēts iesniegums,
  • medicīniskā karte (026/u veidlapa).

         Iesniedzot dokumentus, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments

         (pase vai ID karte)

         Tālrunis uzziņām 65039106, 65039158

         Vidusskolā tiek uzņemti skolēni ar pietiekamiem vērtējumiem visos     mācību priekšmetos uz pārrunu pamata!


stundu saraksts
informācija
skolēniem
aktuāli
vecākiem
skolotājiem
sveicam!
Madlienas vidusskolas
Darbības mērķis: ⇅

Uzdevumi: ⇅

Prioritātes: ⇅

rakstu arhīvs


Madlienas vidusskola,
“Skola”,
Madlienas pagasts,
Ogres novads, LV-5045
e-pasts: madlienasvidusskola@ogresnovads.lv

Mājas lapas izstrāde: Raimonds Vērpējs, uzturēšana: Rasma Vērpēja