kalendārs
04.-07.05. Valsts svētku brīvdienas (5.maijs jāatstrādā 13.maijā).

10.05. Izliekam semestra un gada vērtējumus 9. un 12.klašu skolēniem.

10.05. Olimpiāžu uzvarētāju un Sporta aktivitāšu laureātu apbalvošanas pasākums Ogrē.

11.05. Mātes dienas koncerts.

12.05. Pēdējais zvans 9.un12.kl.skolēniem.

13.05. Sadraudzības skolu salidojums (Aizputes vsk., V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija, Jūrmalas VĢ, Saldus vsk.).

18.05. Olimpiāžu uzvarētāju un Sporta aktivitāšu laureātu apbalvošanas pasākums Madlienas vsk.

29.05. 4.klases skolēnu Atvadas no sākumskolas.

29.05. Izliekam semestra un gada vērtējumus 1.- 8. un 10.-11.klašu skolēniem.

30.05. Pedagoģiskās padomes sēde.

31.05. Skolas Karoga svētki. Vasaras ieskaņas koncerts.

31.05. Ģimenes diena Krapes filiālē.

Jūnijs: ⇅

Augusts: ⇅

par skolu

Madlienas vidusskola uzņem skolēnus 10.klasē

2016./2017. mācību gadam

Skola piedāvā apgūt vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena      programmu

Dokumentus pieņem skolas lietvedībā darba dienās no plkst.8.30 līdz 15.00

         Iestājoties nepieciešami sekojoši dokumenti:

  • apliecība par pamatizglītību un sekmju izraksts (oriģināls);
  • direktoram adresēts iesniegums,
  • medicīniskā karte (026/u veidlapa).

         Iesniedzot dokumentus, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments

         (pase vai ID karte)

         Tālrunis uzziņām 65039106, 65039158

         Vidusskolā tiek uzņemti skolēni ar pietiekamiem vērtējumiem visos     mācību priekšmetos uz pārrunu pamata!


stundu saraksts
informācija
skolēniem
aktuāli
vecākiem
skolotājiem
sveicam!
Madlienas vidusskolas
Darbības mērķis: ⇅

Uzdevumi: ⇅

Prioritātes: ⇅

rakstu arhīvs


Madlienas vidusskola,
“Skola”,
Madlienas pagasts,
Ogres novads, LV-5045
e-pasts: madlienasvidusskola@ogresnovads.lv

Mājas lapas izstrāde: Raimonds Vērpējs, uzturēšana: Rasma Vērpēja