Madlienas vidusskolas 50 gadu jubilejas absolventu salidojums

2022. gada 24. septembrī Madlienas vidusskolas 50 gadu jubilejas absolventu salidojums.

16.00Salidojuma dalībnieku reģistrācija
17.00Svinīgais pasākums skolas aktu zālē
20.00Svētku balle – spēlē brāļi Auzāni

Dalības maksa – 10 EUR

Laipni gaidīti absolventi, bijušie un esošie skolas darbinieki

Tālrunis informācijai – 65039106, 65039158