kalendārs
23.-27. aprīlis
Projektu nedēļa.

23.-27. aprīlis
Skolēni piedalās Lielajā talkā (no plkst. 13:00).

24. aprīlis
Lielajā talkā piedalās skolēnu pašpārvalde (no plkst. 13:00).

26. aprīlis
Mīklu konkurss „Darbosimies kopā” 1.-4.klašu skolēniem.
par skolu

Mātes Dienu Madlienas pagastā ieskandēja vidusskola

Maijā, kad sazaļo lauks.

Ārā, kad bērziņi plaukst,

Māmiņu samīļot  steidzu,

Izjusti svētkos  to sveicu.

Latvijas Brīvības  dienas un Baltā galdauta svētku priekšvakarā, 3. maija pēcpusdienā Madlienas vidusskola laipni aicināju vienkopus savu skolēnu Māmiņas un vecMāmiņas, lai teiktu viņām skaistu paldies par katru mīļu  mirkli – par  smaidu Maijā, par dienišķo Maizīti uz galda, par Mājas silto pavardu, par dzimto Madlienu, par Mierpilno ikdienu, par vadīšanu Mākslas un Mūzikas pasaulē, par Mūzas klātbūtni un tās nozīmi cilvēka izaugsmē, par  Māras apsardzību un tikumu, teicām skaistu paldies par  sniegto Mācību un Mīlestību, kas ir Mūžības vērtas.  Visas šīs atziņas kā sargājamas ziedu krellītes  savēra  1.-12. klašu skolēni, pedagogi,  sākumskolas koris (diriģente Ineta Balode un koncertmeistare Sarmīte Paegle) un deju kolektīva „Lienīte” 1.-2.,3.-4. 5.-6. klašu grupas (vadītāja Vineta Tumane, koncertmeistares Sarmīte Paegle un Ināra Strelkova) un sirsnīgā koncertā ar dziesmām, dejām  un dzejas rindām priekšā nesa savām vienīgajām un visdārgākajām –savām dzīvības devējām.

Cik atziņas vērtētas, svērtas,

Visas vienā vienīgā sarit.

Tava laime ir tik daudz vērta,

Cik citus laimīgus dari.

Novēlam arī turpmāk laimi, mīļumu un gaišu smaidu ik dienas savām māmiņām un

vecmāmiņām!

IMG_2754

IMG_2712

IMG_2723

IMG_2731

IMG_2741

IMG_2753

 


stundu saraksts
informācija
skolēniem
aktuāli
vecākiem
skolotājiem
sveicam!
Madlienas vidusskolas
Darbības mērķis: ⇅

Uzdevumi: ⇅

Prioritātes: ⇅

rakstu arhīvs


Madlienas vidusskola,
“Skola”,
Madlienas pagasts,
Ogres novads, LV-5045
e-pasts: madlienasvidusskola@ogresnovads.lv

Mājas lapas izstrāde: Raimonds Vērpējs, uzturēšana: Rasma Vērpēja