Mātes dienas koncerts
14.05.2018.


„Šodien Tava diena, māmiņ! Ļauj sevi palutināt, noliec dienu darbu smagumu malā, aizmirsti par neizravētajām puķu dobēm, nenopļauto mauriņu, nenoslaucītajiem putekļiem – atpūties! Tavi bērni Tev sūta mīlestību un vēlas, lai Tu ieklausies!” Tādiem un vēl citiem mīlestības pilniem vārdiem sveicām savas māmiņas Mātes dienas koncertā Madlienas vidusskolā. Par tā tematisko noskaņu rūpējās skolotājas Silvija Tutāne un Māra Atslēdziņa, skanīgumu un dzīvesprieku nodrošināja skolas mākslinieciskie interešu izglītības pulciņi skolotāju – Ivetas Mežajevas, Anda Bičevska un Vinetas Tumanes – vadībā. Liels paldies visiem koncerta dalībniekiem un skatītājiem, un, protams, vislielākais paldies mūsu māmiņām! Godāsim un mīlēsim tās vienmēr!

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)