Meža ekspedīcijā Ropažu maršrutā

Madlienas vidusskolas 6.klases skolēni 12. septembrī pavadīja brīnišķīgu, jaunām zināšanām bagātu dienu „Meža ekspedīcijā Ropažu maršrutā.”

Jaunas zināšanas par koksnes izmantošanu dažādos produktos, augsnes skābuma noteikšana u.c. Liels bija skolēnu pārsteigums, ka mežā matemātika ir uz katra soļa. Sēžot skolas solā tā nemaz neliekas. Visatbildīgākais un sarežģītākais bija Leonardo Da Vinči tilta būvniecības process. Bet izdevās un ikviens varēja pārbaudīt tā drošību!

Mežā skolēni izzināja šādas tematiskās pieturas:
1. Iepazīstam meža zinātni – kā izvēlēties sēklas kokus, cik skāba ir meža augsne un kā ātrāk izaudzēt augstvērtīgu mežu?
2. Skaitām kokus – kā aprēķināt koku skaitu hektārā un kā noteikt, vai mežs ir veiksmīgi atjaunots?
3. Kopjam jaunaudzes – cik ātri aug mežs, kāpēc mežs ir jākopj un kā to darīt?
4. Retinām mežu – ko iegūstam no meža retināšanas un kā izvēlēties “vinnētājus un zaudētājus”?
5. Mērām koku augstumu – kā precīzi noteikt augstumu augošam kokam ar vienkāršiem paņēmieniem, izmantojot matemātiku?
6. Aizsargājam mežu – kā nodrošinām dabas daudzveidību mežā un kā aizsargājam mežu no dažādiem postījumiem?
7. Atklājam koksnes produktus – kur ikdienā lietojam koksni un vai koksnes produkti var aizstāt naftas produktus?
8. Atpūšamies dabā – kas ir dabai draudzīga atpūta un kādas vēl cilvēku darbības ietekmē meža ainavu?
9. Būvējam zaļi – vai no koka var uzbūvēt debesskrāpi un kā uzbūvēt koka tiltu bez naglām?
10. Nosakām koku vecumu – kā noteikt vecumu augošiem kokiem, ko stāsta koku gadskārtas un kā pieņemt lēmumu par laiku ražas novākšanai?

Paldies Vilmāram Katkovskim un AS „Latvijas valsts meži” Rietumvidzemes reģiona komandai par šo dienu.

Ligita Ridūze – 6. klases audzinātāja