Meža ekspedīcija Tomē

Septembra mēnesī 6. klases skolēni kopā ar audzinātāju Sandru Rogu Tomē apmeklēja LVM Meža ekspedīciju, kur piedalījās 10 radošās stacijās, uzzināja, kā mežs tiek stādīts, kopts, atjaunots, retināts, skaitīts un mērīts. Visinteresantāk bija pašiem skaitīt kokus un mērīt to garumu. Katrā stacijā skolēni darbojās radoši, papildinot savas zināšanas ar praktiskām lietām, un secināja, ka koks ir videi un veselībai draudzīgs.

Sandra Roga