Militāri patriotiskais pārgājiens
06.09.2020.


4. septembrī notika tradicionālais militāri patriotiskais pasākums Mazās Juglas kaujas 103. gadadienas atcerei, kurš sākās ar kopīgu pārgājienu vairāk nekā 3 kilometru garumā un turpinājās ar svinīgu pasākumu un dažādām interesantām aktivitātēm pie Dubkalnu ūdenskrātuves. Šajā gadā pasākumā mūsu skolu pārstāvēja 5. klase.
Pasākuma mērķis – izkopt skolēnu nacionālo pašapziņu un piederības sajūtu Latvijai, izzināt Juglas kauju vēsturi, izrādīt cieņu karavīriem, kuri cīnījās par Latviju, kā arī iepazīstināt skolēnus ar Nacionālo bruņoto spēku (NBS) un sabiedroto tehniku un mūsdienīgo ekipējumu. Pēc pasākuma svinīgās atklāšanas skolēni kopā ar skolotāju aizrautīgi iesaistījās aktivitātēs, apmeklējot dažādus punktus, iepazina militāro tehniku, ieročus, uzzināja interesantu informāciju, izmēģināja pneimatiskos ieročus.

Skolēnu domas par pasākumu: „Tur varēja šaut ar gaiseni, iekāpt tankā un bruņumašīnās, apskatīties dažādus ieročus. Man patika, ka varēja kāpt tankos, varēja redzēt helikoptera trikus. Bija ļoti interesanti!”

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)