Multfilmu pasaulē
02.02.2020.


Bērnība bez multfilmām nav iedomājama, tāpēc 29. janvārī sākumskolas skolēni pulcējās uz pasākumu, kas veltīts multfilmu pasaulei.

Pasākuma laikā bērni uzzināja par animācijas filmu vēsturi un tapšanu.

Skolēni darbojās jauktās komandās: atpazina latviešu multfilmas, lika puzles ar filmu tēliem, veidoja to aprakstu, liekot uzminēt pārējām komandām, kā arī radoši izpaudās, veidojot tēlu no 8 populāriem multfilmu tēliem.

Noslēgumā skolēni iepazinās ar vēl neredzētu latviešu multfilmu „Ruksīša ceļojums”.

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)