Mūsu mazais pārgājiens

Aiz upītes balti bērzi
Sudrabiņa lapiņām;
Es paklāju villainīti,
Man piebira sudrabiņš.
LD 30633, Madliena

Septembra un oktobra mēnesis 6. klases skolēniem pagāja konkursa „Mūsu mazais pārgājiens” zīmē. Konkursa moto – Kas kaitēja man dzīvot, diža meža maliņā.

Konkurss notika jau 13 reizi. Šī gada tēma „Bērzs.” Uzdevums – izpētīt bērza daudzveidīgo izmantošanu Latvijā un pasaulē. Lai to veiktu:

Meklējām informāciju par bērzu, par bērza daudzveidīgām izmantošanas iespējām literatūras avotos un arī interneta resursos:
– Bērzs tautsaimniecībā
– Bērzs medicīnā
– Bērzs latviešu folklorā
– Bērzs un amatniecība
– Bērzs kā kurināmais

Devāmies ekskursijā uz starptautisko mēbeļu ražošanas uzņēmumu „KVIST”

Mums notika praktiskas nodarbības kopā ar amatniekiem:
– Trauku un dekoru veidošana no bērzu zariem kopā ar Lielvārdes novada amatnieci, floristi – Sandru Lasmani
– Bērza tāšu čiekuriņu darināšana tāšu meistaru Vizmas un Pētera Zvirbuļu vadībā Līgatnē
– Sagatavojām konkursa darbu – zīmējām, rakstījām, fotografējām.

Konkurss ir ļoti darbietilpīgs, bet interesants. Skolēniem tā bija jauna pieredze un, protams, plašas, daudzpusīgas zināšanas.

Novembra sākumā saņēmām ziņu par to, ka lielā un ļoti sīvā konkurencē esam ieguvuši Atzinību. (https://www.zm.gov.lv/mezi/statiskas-lapas/konkursi-un-pasakumi/musu-mazais-pargajiens?nid=483)

Paldies maniem skolēniem par izturību! Par atbalstu un līdzdarbošanos paldies arī skolēnu vecākiem!

6. klases audzinātāja Ligita Ridūze