Noķert mākoni aiz astes
15.09.2021.


Tieši šādas sajūtas piedzīvoja 3. un 7. klašu skolēni, kuri 14. septembrī devās uz Madlienas pagasta bibliotēku, lai piedalītos zinātnes centra „Zili brīnumi” nodarbībā, kur vēroja un aktīvi iesaistījās dažādos eksperimentos.

Skolēniem tika piedāvāti eksperimenti ar sauso ledu un šķidro slāpekli – mākoņi trauciņos, mākoņi ziepju burbuļos, sasaldēti gaisa baloni. Vislielāko atsaucību guva „garšīgie” eksperimenti – „garāžas” saldējums un -200 grādos „cepti” zefīri.

No sirds pateicamies Madlienas pagasta bibliotēkas vadītājai Dainai Liepai un bibliotekārei Agritai Kalniņai par ieinteresētību un piedāvājumu bagātināt skolēnu mācību procesu ar jaunām zināšanām un pieredzi.

3. klases audzinātāja Signe Kušnire un 7. klases audzinātāja Anita Jākobsone

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)