Ogres novada Jauniešu gada balva 2019
05.01.2020.


2019. gada 7. decembrī Ogres novada Kultūras centrā norisinājās Ogres novada Jauniešu domes organizēts pasākums – Ogres novada Jauniešu gada balva 2019.

Madlienas vidusskolas skolēnu pašpārvalde no Madlienas izvirzīja 5 jauniešus 6 nominācijām: Jaunietis pagastā – Māra Kļaviņa, Jaunietis sev – Edgars Mežajevs, Jaunietis skolotājs – Anna Stauža, Jaunietis sportā – Emīls Smilškalns, Jaunietis kultūrā – Tince Mūrniece un Jauniešu organizācija – Madlienas vidusskolas skolēnu pašpārvalde.

Sīvā cīņā un konkurencē nominācijā „Jaunietis pagastā” galveno balvu saņēma Māra Kļaviņa. Balvu pasniedza Ogres novada pašvaldības izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs Artūrs Mangulis. Viņš uzsvēra, ka kādreiz arī pats bijis jaunietis pagastā, ar ko lepojas: „Novēlu jums komunicēt arī ar pilsētas jauniešiem, jo jums ir daudz ko smelties vienam no otra.”

Tince Mūrniece

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)