Ogres novada skolotāju sporta spēles
06.09.2021.


Skaļi smiekli, neviltots atkaltikšanās prieks un sportiskās aktivitātes – ar šādiem vārdiem pilnīgi droši var raksturot 27. Ogres novada izglītības darbinieku sporta spēles. Šī gada 27. augustā Ķeguma komercnovirziena vidusskolas apkārtnē tikās 27 izglītības iestāžu darbinieki, lai, kā jau ierasts, pirms mācību gada sākuma kārtīgi izkustētos un ar jaunu sparu spētu doties pretim 1. septembrim.

Madlienas vidusskolas komandu pārstāvēja 11 izglītības iestādes darbinieki. Visi kā viens bija priecīgi un pateicīgi par iespēju darboties, jo vispasaules pandēmijas apstākļi ir ļāvuši saprast to, cik patiesi dārgs ir kopā pavadītais laiks. Komandas dalībnieki kļuva vēl saliedētāki, tas noteikti palīdzēs turpmākajā darbā Madlienas vidusskolā!

Kontrolpunktu bija daudz, uzdevumi – dažādi, radoši un pārdomāti. Pildbumbas mešana ar dvieli parādīja to, kuri pedagogi var sastrādāties parī vai kuri nevar. Šaušana ar ieroci mērķī īpaši patika mednieku sievām un skolotājai, kas saistīta ar zemessardzi. Arī basketbola prasmes tika pārbaudītas, un droši var teikt, ka šajā spēlē augumā īsākie pedagogi nemaz neatpalika no tiem, kuri ir mazliet garāki. Īsta uzticības pārbaude bija ķerru stumšana, kad vienam komandas biedram bija jābūt stūmējam, otram – stabilai kravai, kuru ātri stumj pa līkumotu ceļu. Tā kopīgi tika veikti daudzi pārbaudījumi – ar smiekliem, uzmundrinājuma vārdiem, veiklību un patiesu azartu.

Paldies Ķeguma komercvirziena vidusskolas darbiniekiem, kuri bija rūpīgi izstrādājuši katru kontrolpunktu un laipni mūs uzņēma! Paldies Madlienas vidusskolas komandai par nenobīšanos no drēgnā laika un iesaistīšanos sporta spēlēs. Šī ir ļoti skaista tradīcija, kas ir jākopj un jāturpina nākotnē. Uz tikšanos nākamgad!

Anna Stauža

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)