Olimpiskā diena 2020 – “Mēs esam #sportiņā”
23.09.2020.


Piektdien, 18. septembrī, Ogres stadionā pulcējās Ogres novada izglītības iestāžu audzēkņi nu jau tradicionālajā pasākumā “Olimpiskā diena”, kuras devīze bija “Mēs esam #sportiņā”.

Šajā dienā vingroja un sportoja visos Latvijas novados. Tāpat kā citur Latvijā, arī Ogres stadionā rīts sākās ar kopīgu vingrošanu plkst.10.00, pēc tam notika stafetes – skolēni sacentās stafešu skrējienos: 4 x 100 m, pretstafetē 12 x 60 m, zviedru stafetē 100 x 200 x 300 x 400.

Mūsu skolu pārstāvēja sportiski un labi sagatavoti skolēni, kuri godam aizstāvēja Madlienas vidusskolu, iegūdami godalgas vietas un medaļas tikpat kā visās disciplīnās.

Liels prieks par mūsu enerģiskajiem un sportiskajiem skolēniem un liels paldies sporta skolotājiem par ieguldīto darbu, audzinot sportiskus un fiziski aktīvus skolēnus.

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)