Par projektu valodu mēnesī
03.03.2020.


3. martā Madlienas vidusskolā norisinājās projekts „No zīmuļa līdz sapņu mājai”, kur katrai klasei vajadzēja īstenot nelielu uzdevumu. Sākumskolas skolēni bija sacerējuši stāstus, dzejoļus, uzzīmējuši interesantas mājas. 1. klases skolēni pastāstīja par krāsām, bet 7. klases skolēni katram pirmklasniekam uzdāvināja pašgatavotu zīmuli ar novēlējumu. 6. klases skolēni zīmēja paši savas istabas un pastāstīja par tām krievu un angļu valodā. 8. un 9. klases skolēni veidoja mājas no petpudelēm. Pavisam bija savāktas 324 petpudeles. 9. klases skolēni matemātikas stundā aprēķināja, ka vajadzīgas 512 petpudeles mājai, kur cilvēkam paslēpties zem lietus. Vidusskolēni iepazīstināja ar dažādu informāciju par petpudeļu nozīmi cilvēka dzīvē, kā arī izpētīja zīmuļa sastāvdaļas. Redzējām arī īstu sapņu māju projektus, kurus svešvalodās prezentēja 10.–12. klašu skolēni. Tas deva ieskatu nākotnē, kad mēs paši varēsim veidot īstu māju, kur valdīs mīlestība, sapratne un miers.

Paldies visiem, kas palīdzēja īstenot krāsainos sapņus!

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)