Pasaules Sniega diena
22.01.2018.


Sākumskolas bērniem bija iespēja iepazīt un arī izmēģināt visdažādākās aktivitātes uz sniega.  Iesildoties, katra klase izvizināja savu klases audzinātāju. Tad sekoja sniega futbols, dažādas aktivitātes uz kalna, sniega hokejs, biatloms, garākā sniega cilvēka veidošana.  Noslēgumā varēja sasildīties pie siltas tējas un baudīt maizi ar ievārījumu.

Aktivitātes uz sniega var kļūt par mūsu bērnu ikdienu. Tās sniedz tik pozitīvas emocijas un nodrošina veselīgu dzīvesveidu. Dosim bērniem šādu iespēju.

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)