Pieteikšanās vasaras nometnēm
02.07.2020.


Izglītojoša, sporta un atpūtas nometne “Krapes ņiprie 2020” (diennakts nometne) notiks no 10.08.2020 – 15.08.2020. Nometnes kopējais dalībnieku skaits – 25. Nometne jau ceturto reizi notiks Madlienas vidusskolas Krapes filiālē un tās apkārtnē, nakšņošana telšu pilsētiņā pie skolas. Nometnē piedalās 1.-5.kl. skolēni. Dalības maksa nometnē 38 Eur.( dalības maksu veido 4x ēdināšanas izmaksas- 7.60 dienā)

Sporta un atpūtas nometne “Madlienas vasara 2020” Nometne jau piekto reizi notiks Madlienas vidusskolas sporta bāzē un skolas teritorijā no 17.08.2020 -21.08.2020. Sporta nodarbības orientētas uz diviem populārākajiem sporta veidiem skolā – volejbolu un vieglatlētiku, šogad trešais sporta veids –futbols. Nometnes plānotais kopējais dalībnieku skaits – 30. Nometnē piedalās 4.-12..kl. skolēni. Dalības maksa nometnē 22.50 Eur. (dalības maksu veido ēdināšanas izmaksas 4.50 dienā)

Pieteikšanās pa t.28678885

Projektu autore un nometņu vadītāja Rita Pučekaite

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)